Duurzaamheid: nog steeds een hot topic in 2024

Dit jaar worden telecombedrijven strenger beoordeeld op hun impact op het milieu. Zo moeten wij bijvoorbeeld nu niet alleen onze directe uitstoot rapporteren, maar ook die van onze hele toeleveringsketen. Deze verandering komt voort uit de extreme weersomstandigheden van vorig jaar, die de noodzaak van milieubescherming hebben benadrukt.

Het is voor telecombedrijven van cruciaal belang om deze indirecte uitstoot aan te pakken om boetes te voorkomen en het vertrouwen van klanten en investeerders te behouden.

Accountant en Adviesbureau Deloitte voorspelt dat de telecomindustrie aanzienlijk zal bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit zal gebeuren door het gebruik van nieuwe technologieën, zoals elektrische voertuigen voor servicemedewerkers en energiezuinige 5G-apparatuur.

Telecombedrijven worden aangemoedigd om hun CO2-uitstoot jaarlijks met 2% te verminderen. Hoewel telecombedrijven slechts een klein deel van de totale uitstoot vertegenwoordigen, zijn deze maatregelen van groot belang voor het behoud van het milieu en het aantrekken van nieuwe klanten. Andere strategieën, zoals het gebruik van groene energie en efficiëntere datacenters, dragen ook bij aan dit doel.

Gamma heeft zich gecommitteerd aan een duurzame toekomst en heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om tegen 2042 een netto nul koolstofuitstoot te bereiken. Sarah Kirton, Group Sustainability Director, legt uit: “Onze duurzaamheidsstrategie omvat een breed scala aan maatregelen die we aan het begin van 2021 hebben geïntroduceerd.” Dit omvat onder meer het identificeren van kansen voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het delen van onze voortgang in transparante rapporten.

Een belangrijk aspect van onze strategie is het verminderen van de indirecte uitstoot, met speciale aandacht voor onze leveranciers. Kirton benadrukt: “We werken samen met onze partners om ervoor te zorgen dat onze hele toeleveringsketen zo duurzaam mogelijk is.”

Gamma blijft ook haar klanten ondersteunen bij het verminderen van hun eigen ecologische voetafdruk, en we blijven ons inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van onze planeet.

Tot slot is het ontwikkelen van sociale waarde een prioriteit voor Gamma. Dit omvat het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Kirton benadrukt “Onze inzet voor duurzaamheid is een voortdurend proces, waarbij we samenwerken met anderen om onze planeet te beschermen en te verbeteren.”

De strategie van Gamma is gericht op het bereiken van belangrijke mijlpalen op het gebied van duurzaamheid tegen 2042, door middel van samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden.