Verstoring bij Microsoft

30/11/2023 – 12:00
Microsoft heeft momenteel te maken met een verstoring binnen hun Graph API.
Gebruiker kunnen hierdoor mogelijk problemen tegen het lijf lopen bij het doorverbinden van calls, of joinen van conferences/meetings in Microsoft Teams en third party applications die hier gebruik van maken zoals Roger365.

Bij relevante informatie n.a.v. status vanuit Microsoft wordt deze pagina bijgewerkt.

great customer service